Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Navigation

Geliştirme Çözümleri

Performans ile verim

Bir gayrimenkulün yapısal durumu kiralama durumunu, enerji verimliliğini ve bunun sonucunda gayrimenkul performansını önemli derecede etkilemektedir. Yeni yapı, dönüşüm ve yeniden canlandırma uzmanı olarak, vizyonunuzu geliştirecek disiplinler arası proje ekipleri sunuyoruz.

Planlama

Bir gayrimenkulün planlamasında 4.000'den fazla gayrimenkulün yönetimindeki deneyimimizi katmaktayız. Bu bağlamda sadece mimari yarışmalar düzenlemiyor, aynı zamanda kiralanabilir alanın yenilenmesinden düşüncelerinizin komple yeniden canlandırılmasına, kullanıcı ve kiracıların gereksinimlerine kadar genel planlamayı yürütüyoruz. Sadece bir muhatabınız var.

Kontrol ve Denetim

Maliyet, termin ve kaliteye uyma konusunda proje yönetimi ve proje kontrolü önemlidir. Uzmanlığımız sadece proje yönetimi ve proje kontrolünün klasik konu alanlarını kapsamamakta, inşaat ve TGA birimler arası ekiplerimizi birlikte görerek müşterilerimiz için artı değer sağlamaktayız. Çoklu proje yönetiminde uzman oluşumuz, hedeflerinizi sadece münferit projelerde değil, portföy çapında gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bir mülk sahibi gibi düşünüyoruz.

Smart Office

Kiralanabilir alan genişlemelerini standart hale getirmek ve hızlandırmak için APLEONA GVA Real Estate Advisors olarak müşterilerimiz için bir Smart Office konsepti geliştirdik. Konsept, kiralanabilir alanınız için standartlaşanyöntemler içermektedir. Bu da, yenileme sürelerini ve bu şekilde kiralanabilir alanın kullanılmadığı verimsiz süreleri kısaltır. Böylelikle potansiyel kiracılar alanlarının ileride nasıl bir alana dönüşeceğine dair resmi görebilmektedirler.

İnşaat Kontrolü ve Garanti Takibi

Yatırımcı temsilcisi olarak uzun yıllardır, talep edilen özelliklerin ve donanımların inşa edilip edilmediğini ve bunlara uyulmasını kontrol ediyoruz. Firmalarınızın inşaat istekleri hedefine ulaşıp ulaşmadığını ve anlaşılan kalitenin dağlanıp sağlanmadığının takibini yapıyoruz. Farklılıklar söz konusu ise bir garanti takibi çerçevesinde güvenilir ellerdesiniz.

İletişim

Onur Akyol

Business Development & Center Management Director
Apleona GVA Real Estate Advisors
Bomonti Business Center Cumhuriyet Mah.
Silahşör Cad. Yeni Yol Sok.No:8 Kat: 21
34380 Bomonti – Sisli / İstanbul, Turkey

Telefon: +90 212 273 0075