Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Navigation

Değerleme

Değerleme pazar değeri, dolaşım değeri, ipotek değeri, net defter değeri – bir gayrimenkulün pazara uygun ve bağımsız fırsat ve risk analizi başarılı bir yatırım ve çıkış stratejisinin geliştirilmesi için önkoşuldur. Bu, hem yatırımcı ve satıcı için hem de katılımcı ortaklar ve finanse eden bankalar için geçerlidir.

Gayrimenkul değerlendirme konusundaki uzun yılların teknik bilgisine dayanarak müşterilerimiz için satın alma ve satış kontrollerinde kişisel uyarlanmış denetleme (due-diligence) süreçlerini yürütüyoruz. Burada değer açısından önemli tüm faktörleri kontrol ediyoruz, örn. mülkün konumu ve yapısal durumu, mevcut kira geliri durumu ve piyasadaki kiralar. Kapsamlı analizimiz bunun dışında pazar ve proje risklerinin tanımlanmasını ve stratejik değer optimizasyonu için önerilerimizi kapsamaktadır. Deneyimli değerleme ekibimiz tüm mülk kategorilerine ait gayrimenkulleri, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda değerlendirir ve kabul edilen resmi davranış kodu RICS Royal Institution of Chartered Surveyors'a bağlı olmakla yükümlüdür.

Değerleme ekibimiz kısaca şu faaliyetleri yürütmektedir;

»      Nakit akışı tabloları ile birlikte yatırım yönlendirme ve raporlama;

       Bölge genel durumu bilgileri,

       Bölgedeki ilgili sektörlerin piyasa araştırması,

       İlgili sektörler açısından bölgenin gelişimi, çevredeki benzer mevcut ve inşaatı devam eden projelerin incelenmesi,

o   Yatırım yapılması öngörülen projelerdeki, arz-talep durumu, alansal büyüklükler, proje konseptleri, satış fiyatları, doluluk oranlarının incelenmesi,

o   Geniş bakış açısı ile benzer projelerin kira/satış fiyatları, satış hızları ve özellikleri, performansları, bölge yapılaşma kalitesi, yapılaşma tipolojisi, özellikle talep gören projeler ve neden talep gördükleri,

o   İlişkili pazarların analizi; makro ve mikro seviyede bölgenin ele alınması,

o   Bahsedilen projelerdeki sürdürülebilirlik ihtiyaçları, arz-talep durumu ve gelecek beklentileri,

       Mülkün değer takdirine konu araştırmalar

       Söz konusu mülkün fiyatını etkileyen pozitif ve negatif özellikler,

       Mülkün SWOT analizi, (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)

       Gerektiği takdirde En İyi Kullanım Etüdü Çalışması:

o   Modellerin indirgenmiş nakit akışı, analizleri ve kabulleri,

o   Proje geliştirme varsayımları ve bu varsayımların seçilmesinin sebepleri,

o   Proje fonksiyon alternatiflerinin modellenmesi,

o   Seçilen fonksiyonlara ait genel kullanım ve alan dağılımı, ünitelerin büyüklüğü gibi detaylandırmalar,

o   Modellere ilişkin inşaat maliyeti öngörüleri, satış/kira fiyatı tahminleri; satış/ kira hızları performansı öngörüleri, diğer varsayımların araştırılan koşullara göre oluşturulması,

İletişim

Onur Akyol

Business Development & Center Management Director
Apleona GVA Real Estate Advisors
Bomonti Business Center Cumhuriyet Mah.
Silahşör Cad. Yeni Yol Sok.No:8 Kat: 21
34380 Bomonti – Sisli / İstanbul, Turkey

Telefon: +90 212 273 0075